tirsdag 19. oktober 2010

Adopsjon eller innovasjon?

Jeg lurer på om min skole har kommet dit hen at vi har satt strøm på de gamle læremidlene eller om vi i det minste kanskje klarer å adoptere de gode eksemplene vi ser fra andre skoler og kollegaer? Mange av lærerne gjør stadig nye erobringer på IKT-fronten, men hvordan klare å få med neste etappe lærere? Etter hvert har vi tatt i bruk ganske mange pedagogiske program og forskjellige program lærerne må bruke i sin hverdag. Det siste nye er Visma sitt Sampro for skriving av IOP og IP. Noen tar dette på strak arm og føler seg trygge på at verden ikke går mot ragnarok om man trykker feil på en knapp, mens noen ikke tør å "slippe seg utpå"... De som leiker og tør, lærer fort, gapet mellom de trygge og de som ikke er så trygg øker stadig.  Rune Krumsvik skriver i kapittel 3 i boken Skulen og den digitale læringsrevolusjonen om tre grunnferdigheter i digital kompetanse. Jeg mener vi etter hvert har brukt mange ressurser på at alle skal ha den basale IKT-ferdigheten. Det vi jobber mot er at vi skal heve det pedagogisk/didaktiske IKT-skjønnet. Mot at vi skal komme dit at vi lærerne skal få gode metakognitive samtaler om hvordan vi best mulig skal utnytte IKT i læringsarbeidet. Og det viktigste da; hvordan få med de som ofte glir unna slike diskusjoner med unnamanøvrer som "De må øve opp handskrift før de begynner med data", "det er så mye arbeid å tilrettelegge for at alle skal bruke maskinene", "jeg bare få unna noe arbeid", "mine elever får bruke data når de har gjort ferdig oppgavene"...

5 kommentarer:

 1. Hei Bjørg
  Føler her at du er inne på noe viktig. Jeg ser det samme som du. Noen av lærerne er flinke og synes det er spennende å utvide den digitale horisonten sin, mens andre helst styrer unna hvis de kan. Gjennom denne modulen er vi som skoleledere igjen ansvarliggjort og skjerpet i forhold til vår rolle i det hele. Jeg må rett og slett begynne å snakke om bruk av digitale hjelpemidler igjen og slik trekke fram ansvaret lærerene har for elvenes utvikling av digital kompetanse. Jeg tror at vi som ledere, gjennom igjen å sette fokus på dette, lettere legger tilrette for videre utvikling i personalgruppa vår. Tror du ikke dette vil hjelpe i forhold til å fremme de metakognitive samtalene?

  SvarSlett
 2. Lærerne på min skole synes jeg er kommet langt, alle prøver etter beste evne. Kjører ulike kurs alt etter hvor de befinner seg. Er langt i fra kommmet i mål, men føler det går fremmover. Dette tar tid og er ikke gjort over natten. Mellomtrinnet er kommet lengst når det gjelder bruk av IKT, vil si de befinner seg på Krumsvik's grunnkomponeter 2 og 3.

  SvarSlett
 3. Jeg mener at det viktigste er å legge til rette for en "kultur for læring", der det reflekteres i fellesskap om god bruk av IKT. Lederen må prioritere slik at det settes av tid til det. Har tro på at da er mye gjort. Forskning viser jo at lærere lærer mer av erfaringsdeling enn f.eks. kurs...

  SvarSlett
 4. Mange gode momenter er brakt inn allerede. Kanskje Kristin indirekte peker på noe som er sentralt: la alle prøve etter beste evne, og la de små seire få stor oppmerksomhet. Utfordre alle til å sette egne utviklingsmål mht IKT-bruk (som er instruksfestet for alle gjennom lærerplanene). Instruksene kan realiseres på mange forskjellige, legitime nivå. Alle kommer ikke like langt, like fort. hvordan kan du få de viderekommende til å inspirere og dra med seg de som vegrer? Flere spørsmål enn svar, selvfølgelig, for de svarene som er gyldige for Strand må du finne sjøl. Mager trøst, ja...Kanskje din viktigste lederoppgave er å holde liv i den pedagogiske diskusjonen og erfaringsutvekslingen på skolen?

  SvarSlett
 5. Kjell Atle skrev: "Utfordre alle til å sette egne utviklingsmål mht IKT-bruk (som er instruksfestet for alle gjennom lærerplanene)". Kan man ha dette som ett av flere tema i medarbeidersamtalen?
  Ellers synes jeg at Per-Johans tanker om "den gode historie" har mye for seg. Vi må sørge for at de som lykkes, ikke gjør det ubemerket- la dem fortelle, informere eller vise resten av kollegiet på en eller annen måte- som ett av mange små, men viktige tiltak for å skape holdningsendring også hos de mest inngrodde teknofobene...

  SvarSlett