søndag 31. oktober 2010

Digitale klasserom....

Prøvde å legge inn denne direkte fra youtube, men det gikk ikke. Jeg har en blogg til og uansett hva jeg prøvde kom den bare direkte dit. Derfor disse linkene. Jeg kunne tenkt meg å legge dem inn som buttons i stedet. Noen som kan det?

http://www.youtube.com/watch?v=1nkhkMWzc3c&NR=1

fredag 29. oktober 2010

Koding og dekoding

De siste par dagene har jeg lest og bearbeidet Carl Fredrik Dons sin artikkel om digital kompetanse som literacy. Der har han med et utsagn fra A. Stables i sin artikkel (Stables 2003). I min frie oversettelse til norsk sier det:
 På den ene siden betyr det å være ”literate” at vi er i stand til å dekode og kode tegnsystemer på en umiddelbar og funksjonell måte. ( Å kunne lese og skrive) På den andre siden betyr det å bli verdsatt i et samfunn som verdsetter literacy.
Sett med en spesialpedagogisk tilnærming sier det noe om hva mangel på kompetanse i lesing og skriving gjør med mennesket. Det å være utestengt fra informasjon og kunnskap en kan skaffe seg gjennom bokstaver og ord er selvfølgelig ikke noe særlig, det kan være direkte fatalt. Det kan stå fareplakater med opplysninger som er livsviktige å få med seg. (Utrygg is… broen er stengt pga skade i brofundamentet… vokt dem for hunden… fortauet er glatt…)

Den andre siden er tap av verdighet. Vi skal ikke så mange årene tilbake i Norge for vi finner eksempler på elever som ble kategorisert som imbesil, retarderte og dumme pga at de ikke kunne lese eller skrive. I vårt samfunn er evnen til å tolke verden gjennom det skrevne ord høyt verdsatt. Tenk på all den teksten en må lese for å klare å tømme postkassa på en vanlig hverdag. Hva er viktig og hva er reklame. Fargerike brosjyrer fra møbelutsalg og Rema 1000 er enkel nok, der er det både kortfattet tekst og bilder, men det er utrolig mange brev som kommer som er litt mindre viktig enn de gir seg ut for. Legemiddelfirmaer og helsereklame tror jeg er de verste. Gjerne med logoer fra Vitus apotek og lignende ”seriøse” overskrifter… Hva er tøys og hva kan det være verd å bruke tid på å avkode?
I spesialundervisningen står begrepet integrering sterkt. Å være en naturlig del av en helhet… I det begrepet ligger ikke bare det at eleven skal få tilrettelegging slik at hun/han kan være sammen med de andre. Det betyr at alle skal få et opplegg som omfatter de behov den enkelte elev har. For hvem er vel den som trenger tilrettelegging best? Et tankeeksperiment: To personer går opp eller ned en lang trapp med flere etasjer. Den ene er seende og den andre blind. Så slukner lyset. Hvem blir mest hjelpeløs? Det er de rammene vi legger som avgjør hvem som får ekstra behov…
Så tilbake til start. Tanken min med dette er at vi må tilrettelegge på en slik måte at alle kan være integrerte deltakere i en felles tilværelse. Fareskiltene er som oftest utstyrt med visuell støtte, med tegning av mann som går gjennom isen, broen er stengt med fysiske stengsler og skremmende bilder av hunder med flerrende gap supplerer teksten på ”vokt dem for hunden”-skiltet. Supplerende og alternative bilder og lyd gjør at mange flere elever kan lære mer og finne sitt potensial. Slik som jenta i 8. klasse i Dons sin artikkel ”Digital kompetanse som literacy. Hun fikk en ny tilværelse på ungdomsskolen da det ble lovlig å utnytte flere av de digitale hjelpemidlene hun hadde erfaring med å bruke i fritiden.
Bilde, lyd, film, musikk, animasjoner … i tillegg til at de gir mulighet for at flere lærer mer, tror jeg at økt motivasjon øker læringstrykket ytterligere for alle. Dette må være gode argumenter for at vi skal konstruere en læringsarena tilrettelagt for alles behov.
Da jeg var i Praha i høstferien var vi innom en flott kinesisk restaurant. Over disken hang følgende plakater. Der hadde i alle fall ikke jeg hatt sjanse til å klare meg uten bilder som større til teksten… selv om jeg kan lese… Om det hadde stått støttetekst på Tsjekkisk ville det sikkert ikke vært til så stor hjelp J
Noen utdrag fra menyen finner du rundt om på siden her.IKT og vurdering

Hitra kommune skal de to neste årene sette vurdering på hovedsakskartet. Sammen med alle kommunene i "Orkdal og Øy-regionen" skal kjøre kursing gjennom BroAschehoug.
Vi skal lage vurderingsplaner for alle fag for alle årstrinn. Her blir det viktig å få inn det digitale aspektet. Ser det som en "Golden second start. Det at vi nå skal arbeide oss gjennom alle fagplanene og skikkelig få diskutere mål og arbeidsmåter og lage taksonomier tvinger oss alle til reflektere og samordne. Kjenner jeg gleder meg til dette. Vi hadde planleggingsdag på mandag og førstkommende mandag setter vi i gang. I uka som har gått har jeg hørt flere lærere i diskusjoner rundt egen undervisning og tilrettelegging. Artig.

søndag 24. oktober 2010

Ting tar tid...

Som skoleledere skal vi motivere, interessere, aktivere, innovere og prioritere. I hverdagen skal den knapt tilmålte samarbeidstia brukes til utrolig mye fornuftig. Synes ikke jeg får tiden til å strekke til til alt som skal gjøres.
Jeg lurer på, hvordan forvalter dere lærernes "bundet - tid"? Jeg blir så imponert over hva det ser ut som enkelte klarer i denne tiden. I hverdagen føler jeg ikke vi klarer utnytte denne godt nok. Særlig for lærere med deltid, de må prioritere hva de er med på. Er det noen som kan tenke seg å dele noen eksempler? Hvordan settes arbeidstidsavtalene opp?

tirsdag 19. oktober 2010

Adopsjon eller innovasjon?

Jeg lurer på om min skole har kommet dit hen at vi har satt strøm på de gamle læremidlene eller om vi i det minste kanskje klarer å adoptere de gode eksemplene vi ser fra andre skoler og kollegaer? Mange av lærerne gjør stadig nye erobringer på IKT-fronten, men hvordan klare å få med neste etappe lærere? Etter hvert har vi tatt i bruk ganske mange pedagogiske program og forskjellige program lærerne må bruke i sin hverdag. Det siste nye er Visma sitt Sampro for skriving av IOP og IP. Noen tar dette på strak arm og føler seg trygge på at verden ikke går mot ragnarok om man trykker feil på en knapp, mens noen ikke tør å "slippe seg utpå"... De som leiker og tør, lærer fort, gapet mellom de trygge og de som ikke er så trygg øker stadig.  Rune Krumsvik skriver i kapittel 3 i boken Skulen og den digitale læringsrevolusjonen om tre grunnferdigheter i digital kompetanse. Jeg mener vi etter hvert har brukt mange ressurser på at alle skal ha den basale IKT-ferdigheten. Det vi jobber mot er at vi skal heve det pedagogisk/didaktiske IKT-skjønnet. Mot at vi skal komme dit at vi lærerne skal få gode metakognitive samtaler om hvordan vi best mulig skal utnytte IKT i læringsarbeidet. Og det viktigste da; hvordan få med de som ofte glir unna slike diskusjoner med unnamanøvrer som "De må øve opp handskrift før de begynner med data", "det er så mye arbeid å tilrettelegge for at alle skal bruke maskinene", "jeg bare få unna noe arbeid", "mine elever får bruke data når de har gjort ferdig oppgavene"...

søndag 3. oktober 2010

Hva har arbeidspress og tomflasker til felles?

Jo, de holder meg våken på nettene. Ei tomflaske på gårdsplassen ramlet i vinden og jeg våknet. Klokka var to og tankene gikk videre til studiene. Jeg har bestemt meg for å kjøre to digitale undervisningsopplegg sammen med to lærere. I det ene har jeg tenkt en blogg der elevene skal anmelde bøker. Tankene i natt har sirklet om hvordan dette best kan gjøres. Wiki, blogg eller forum heter en artikkel et sted... Det blir viktig å finne en måte å administrere det på som gjør det lettvint. Skal vi bruke blogg må alle elevene ha kontoer med brukenavn og passord.Skal vi bruke Fronter? Eller kanskje hjemmesiden vår? Og så må det ikke bare bli et sted der ungene skriver på PC i stedet for på papir. Å anmelde bøker kan gjøres påmange måter. Lage tegnefilm? Filme seg selv? Lage lydbok? Intervju? Maleri? Ikke alle klarer lese ei hel bok? Noen må høre høytlesing eller lydbok... Lese for hverandre? Dette sto jeg opp for å se litt nærmere på, MEN så skulle jeg bare få til blidevisning på bloggprofilen min(Takk Eva), og så skulle jeg bare se gjennom bloggene til de andre og så skulle jeg bare..Nå er klokka blitt morgen og jeg må dusje og dra på jobb!! Ha en flott dag alle sammen. Om jeg ikke har giddet å plukke opp tomflaska og om det blir vind til natta,kommer jeg kanskje på noe nytt?