torsdag 30. september 2010

Photobucket

Nå er det ikke slik at jeg

tror andre synes jeg er så flott at de ønsker å se bilde av meg alle steder.. MEN jeg lurer likevel på hvorfor jeg ikke klarer å få bildet mitt til å vises rundt om nå jeg besøker blogger etc. Både Kjell Atle og flere andres bilder er synlig blant f. eks. "følgerne", mange synes ikke. Jeg vet med sikkerhet at det er mange av dem - kanskje de fleste som har lagt til bilde i bloggprofilen sin.
VI VIL BLI SYNLIGE.... noen som kan veilede en digital asylsøker?

torsdag 23. september 2010

Digitalt kompetent skole, rektors ansvar

I sin bok "Digital kompetanse i skolen" skriver Ola Erstads i kapittel 7 "den digitalt kompetente skolen" følgende:
" Måten vi planlegger skolehverdagen på, har betydning for i hvilken grad lærerne lykkes med å forankre den nye teknologien i sitt eget læringsarbeid og i faglig sammenheng."

Er det noen som har gode tips om hvor jeg finner gode eksempler på hvordan skoler har omorganisert skoledagen (Både tidsstruktur og omgivelser) for at lærerne i større grad skal lykkes i dette?

I min skole har vi brukbart med datamaskiner og etter hvert "nok" annen hardware. Vi har også nok software til å gjøre mye godt digitalt læringsarbeid. Det er dog noe med dette at vi overfører kunnskap mellom de forskjellige arenaene vi jobber på. Evolusjonen jobber for sakte med min tankeutvikling til at jeg henger med. Derfor ønsker jeg meg tips til å finne noe å "stjele" erfaringer fra.