torsdag 23. september 2010

Digitalt kompetent skole, rektors ansvar

I sin bok "Digital kompetanse i skolen" skriver Ola Erstads i kapittel 7 "den digitalt kompetente skolen" følgende:
" Måten vi planlegger skolehverdagen på, har betydning for i hvilken grad lærerne lykkes med å forankre den nye teknologien i sitt eget læringsarbeid og i faglig sammenheng."

Er det noen som har gode tips om hvor jeg finner gode eksempler på hvordan skoler har omorganisert skoledagen (Både tidsstruktur og omgivelser) for at lærerne i større grad skal lykkes i dette?

I min skole har vi brukbart med datamaskiner og etter hvert "nok" annen hardware. Vi har også nok software til å gjøre mye godt digitalt læringsarbeid. Det er dog noe med dette at vi overfører kunnskap mellom de forskjellige arenaene vi jobber på. Evolusjonen jobber for sakte med min tankeutvikling til at jeg henger med. Derfor ønsker jeg meg tips til å finne noe å "stjele" erfaringer fra.

6 kommentarer:

 1. Dette er det nok andre som har mer peiling på enn meg, men to tips kan jeg komme med. For det første: elevene må ha arbeidsøkter som er lange nok slik at de gir mulighet til å forfølge et tema over tid, til tross for evt for plunder og heft. Det andre punktet mitt gjelder lærerne: det må legges til rette for erfaringsutveksling mellom lærerne, slik at den kompetansen som finnes i ethvert kollegium blir satt i spill og kommer kollektivet til gode. Ikke noe mirakelmiddel, men viktig likevel...

  SvarSlett
 2. Står selv litt overfor de samme utfordringene som deg. Men mener og tror at det er viktig at teknologien er lett tilgjengelig og enkel å ta i bruk. Samtidig er kompetansen til ansatte avgjørende. Ved egen skole prøver jeg å legge til rette for at lærerne lærer og får tips av hverandre, på hvordan de kan bruke teknologien i læringsprosessen.

  SvarSlett
 3. Jeg har nå tenkt å adoptere en klasse og gjennomføre et opplegg i digital ånd. Forsøker med det å være et godt? forbilde og for å tenne elevenes nysgjerrighet.
  Plana er en elevblogg ;)

  SvarSlett
 4. Høres ut som en kjempegod ide. Håper du får det til. Følger spent med....

  SvarSlett
 5. Hei Bjørg:-)

  Dette synes jeg er spennende:-) Kanskje elevbloggen gir deg enda bedre kjennskap til utfordringene lærerne føler på, eller at du slik greier å engasjere lærerne til å ville prøve ut selv:-) Lykke til

  SvarSlett
 6. Hei
  Hva med å innføre fast på møter der de ansatte på skift forteller om sine gode erfaringer om bruk digitale verktøy. Har gjort det selv på morgenmøtene og tror dette er noe som fungerer. Har sett at det har fungert i forhold til barn som har vært utfordrende. Gjennom den gode historien om hva man lykkes med har hele kolegiet hevet seg. I en slik tenkning tar man også vare på mye av det ansatte savner, blant annet det å bli sett.

  SvarSlett